Bedieninge
Afdruk E-pos
Houtkruis Bystandspan

Die Bystandspanspan (voorheen Begrafniskomitee) is verantwoordelik vir alle werk wat gepaardgaan met die aanbied van tee en verversings na afloop van begrafnis- of gedenkdienste. Dit sluit in die voorbereiding van die kerksaal, dek van tafels, blomme, ontvangs of voorbereiding van eetgoed, skink van tee en koffie, sowel as alle opruimwerk agterna.

Omdat dit ’n tyd van hartseer en ontwrigting vir familie en vriende is, probeer ons om op hierdie praktiese manier – met soveel deernis moontlik –  ’n klein deeltjie van al die reëlings rondom iemand se afsterwe ligter te maak. As u omgee vir mense en ons wil kom help, skakel asseblief vir Kittie van der Merwe: 012-804 8821 of 074 506 6553.

Houtkruis Hofdienaars

Die diens wat Houtkruis se span hofdienaars (of deurwagters) lewer, is besonders en onontbeerlik. Hulle is die mense wat jy letterlik heel eerste sien wanneer jy die kerkgebou binnestap. En hul opregte vriendelikheid en warm handdrukke laat enige nuweling, besoeker of ou gemeentelid dadelik tuis voel! Dit sê: welkom hier tussen vriende en familie in ons Vader se teenwoordigheid. Hul optrede laat baie mense se eerste besoek aan Houtkruis letterlik soos ’n tuiskoms voel.

Die hofdienaars werk gewoonlik in ’n span van twee by die kerkdeur, met ’n derde persoon wat bejaardes uit hul motors help, kinders na die Kruiskidz-lokaal neem, die Nagmaaltafel voorberei, sorg dat die moederskamer ordelik is en dat daar drinkwater op die kansel is. Hulle beantwoord enige navrae of verwys mense na die regte persoon toe. As jy by hulle wil aansluit, skakel gerus vir Lize Kruger: 082 302 5441 / 012-804 9951(H) / 012-841 0010(W).

Houtkruis Hospitaalbediening

Houtkruis Hospitaalbediening is ’n uitreikaksie van ons gemeente, gebore uit ’n behoefte aan herderlike versorging onder mense wat gehospitaliseer is in ons onmiddellike omgewing en stad. Die bediening onderskryf die Devine Healing Technician-program van John G. Lakes Ministries en verskeie van ons lede het reeds dié opleidingsprogram suksesvol deurloop.


Primêre fokus:
die bediening van gelowige gebed aan siekes;
pro-aktiewe besoeke aan eensame of afgesonderde mense in hospitale;
reaktiewe herderlike versorging van geliefdes, familie of kennisse van  gemeentelede, of waar versoeke vir hospitaalbediening ontvang word.
Ons poog om die empatie, ondersteuning en die liefde van Jesus Christus op ‘n tasbare wyse aan pasiënte oor te dra deur onder meer weeklikse hospitaalbesoeke, ondersteunende literatuur en opvolgtelefoonoproepe.
Die bediening gaan van krag tot krag en daar is verskeie getuienisse van Goddelike genesing asook menige blyk van waardering van pasiënte.
U is baie welkom om aan te sluit by hierdie dinamiese bediening. Ons kan getuig van die Here se seën tydens hospitaalbesoeke en hoe ons eie lewens reeds ingrypend verryk is.
Sharon Momberg: 079 294 5618 (Organiseerder)

Kruiskidz

KruisKidz is die kinderbediening van ons gemeente; hier om ’n verskil vir die Koninkryk te maak!

Ons verkondig die Evangelie van Jesus Christus aan kinders met die doel om:

 • hulle na Jesus te lei en deel te maak van sy familie;
 • dissipels van hulle te maak en hulle te leer hoe om siele vir Hom te wen;
 • hulle geestelik op te bou en toe te rus om hul identiteit in Christus te ontdek en hul plek in die liggaam van Christus vol te staan.

Die Kinderbediening vervang egter NOOIT die rol van ouers  nie.  Dit is en bly ouers se verantwoordelikheid om toe te sien dat ‘n kind in die Here se weë grootgemaak word (Spreuke  22:6).

Ouderdom :
3 jaar tot Gr.5
Tye : Sondae 9:00 tot kerk uitkom, behalwe tydens langnaweke en skoolvakansies, wanneer  kinders saam met hul ouers  dienste bywoon
Persoon in beheer : Lizette Nortjé: 071 199 4693
Kurrikulum : EE3 vir Kinders (evangelisasieprogram)
Geleenthede : Spesiale geleenthede sluit in pieknieke; pretdae; konserte en ander optredes tydens eredienste; deelname aan spesiale programme, soos bv. 'n Kersoptrede by Bramley Kinderhuis in 2014.

As u kind wil aansluit by Kruiskidz, voltooi asseblief ’n registrasievorm by die betrokke klasonderwyser. Daar is tans 9 personeellede wat in 2 groepe funksioneer en wat elk 2 keer per maand diens doen. Nuwe personeel is altyd welkom – kontak asseblief vir Lizette as u belangstel.

Houtkruis Musiekbediening

Johannes 4:23-24: "Maar  daar  kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader  in gees en waarheid  sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat Hom so aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid."

Aanbidding van die Vader in gees en waarheid is en bly die grondslag en middelpunt van die musiekbediening. Elkeen van ons, hetsy sanger of musikant, is ’n "worship leader" in eie reg wat deur sy of haar bediening die gemeente lei in Geesvervulde aanbidding. Ons bediening bestaan uit sangers en musikante wat deur God toegerus word om sy werk te doen.

As jy dieselfde passie vir aanbidding het en oortuig is dat God jou geroep het vir die musiekbediening,  kontak vir:

Sampie Jansen van Vuuren :083 279 8286 of

Barry Momberg : 074 587 9999

Houtkruis Omgeegroep

Die Omgeegroep het ten doel om die senior burgers van die gemeente op geestelike, sosiale, opvoedkundige en naastediensvlak by te staan, sodat hulle ’n vervullende oudag kan geniet.

Ons kom elke Woensdag, behalwe tydens skoolvakansies, om 9:30 byeen. By die geleentheid doen ons voorbidding vir mekaar, getuig van die Here se goedheid, deel openbarings, sing, behandel verskillende temas en kuier daarna gesellig om die teetafel.

By geleentheid, en afhangende van die beskikbare geld, onderneem ons saam uitstappies, gaan eet uit of hou midweekvakansies.

Lede ondersteun mekaar verder met blomme, geskenkies, besoeke of vervoer. In werklik uitsonderlike en verdienstelike gevalle word finansiële hulp aan lede of organisasies verleen.

Houtkruis Omgeegroep word gekenmerk deur onderlinge liefde en spangees. As u deel van dié wenspan wil word, kontak Rika Dreyer : 012-800 1916 of 083 581 0517.

Prayer Warriors

Gebed is die enjinkamer, die kragstasie, die hartklop en siel van Houtkruis. Jy het Maandae 19:00, Woensdae 5:00 en Vrydae 6:00 die geleentheid om saam te kom bid.

Deur jou gebed kan die Here ’n verskil maak in jou eie lewe, jou huis, jou omstandighede, jou gemeenskap – daar is mos heeltemal niks wat vir God onmoontlik is nie (Lukas 1:37)! Die Here het soveel van ons gebede reeds verhoor dat dit ons dikwels sprakeloos van verwondering en dankbaarheid laat.

Gebed is die grondslag van ons geestelike oorlogvoering (2 Korintiërs 10:4 en 5) – vandaar ons naam. En hoe bevoorreg is ons nie om deur Jesus Christus die troon van genade met absolute vrymoedigheid te kan nader nie!

Hoe meer ’n mens bid, hoe meer kom jy agter dat gebed nie net sake verander nie, maar ook die bidder. Kom bid saam!

Leon Marais : 082 416 8144

Houtkruis Sorgherders

God het aan Houtkruis-gemeente, lidmate toevertrou, en daarom het ons 'n geweldige verantwoordelikheid, maar wonderlike voorreg, om hulle te versorg en op die hande te dra. Prakties is dit natuurlik onmoontlik vir 'n pastoorspaar om aan almal eweveel aandag te gee.  Dit gebeur dikwels dat hulle nie eens ingelig word van 'n krisis of moeilike omstandighede in party mense se lewens nie, of hulle hoor te laat daarvan.

Die Heilige Gees het egter hiervoor voorsiening gemaak en vir ons 'n Sorgherderspan geïdentifiseer om te help met die geestelike versorging van ons gemeente. Elke Sorgherder het deeglike opleiding ontvang en het hulleself bereid verklaar om ons lidmate met liefde te bedien.  Daar is aan elke Sorgherder/-span ongeveer 7 families toegeken vir wie hy/sy/hulle verantwoordelik is.

Die Sorgherders se fokus is op ons lidmate en hulle sal elke lidmaat op 'n gereelde basis kontak. Hulle is beskikbaar wanneer lidmate hulle regtig nodig het en sal gereeld vir hulle bid. Hulle sal altyd poog om, in alle opsigte, 'n goeie voorbeeld te stel.

Is daar skrif wat hierdie bediening bevestig?

"Ek gee julle ‘n nuwe opdrag: Julle moet mekaar liefhê; soos Ek julle liefhet, net so moet julle mekaar liefhê." (Johannes 13:34) (NLV)

"Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid." (1 Petrus 5:2)

"...maar God het die liggaam saamgestel...dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly." (1 Korintiërs 12:24-26)

As u 'n lid van die gemeente is en nie seker is wie u sorgherder(s) is nie, skakel die kerkkantoor 012 804 7686 of vir Pastoor Pieter Nortjé 071 389 0786.

Houtkruis Sending

Alhoewel ons voortgaan met die ondersteuning van ons vorige sendingprojekte het ons 'n nuwe strategie geloods wat daarop gemik is om 'n bydrae te maak om die oorblywende onbereikte nasies met die evangelie te bereik. Ons het een so 'n nasie gekies en inligting kan by ons sendingleier, Rassie Erasmus, bekom word.

Sou ons hierdie nasie se naam hier noem sal hulle aanstoot kan neem en meer weerstandig raak vir die evangelie en daarom plaas ons dit nie waar dit toeganklik is vir almal om dit te sien nie. Dieselfde geld vir ons ander sendingprojekte, waar die sendelinge se bedieninge, en selfs hulle lewens, in gevaar mag wees as dit algemeen bekend sou word waarmee hulle besig is.

Meer inligting kan van Rassie bekom word by : 074 485 8975 of per e-pos by Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien .

Vroue in Aksie

Vroue-in-Aksie is ‘n talentvolle groep dames wat ons vrouwees binne Houtkruis-gemeente wil vier.       

Ons streef daarna om geestelik te groei;

 • leer  al die mooi en lekker dinge wat vroue so goed kan doen van mekaar;
 • speel lag-lag klaar met ‘n berg vuil skottelgoed;
 • dek die mooiste tafels;
 • is Pieter en  Lizette se gewillige hande in die die bediening;
 • hef heilige hande op om God te vereer;
 • help, koester en troos met sagte hande.
 • Kortom, ons hande is toegewy aan ons Vader se diens, ondersteuning aan die gemeente en die vreugde van gee.
 • Elke vrou wat met die gemeente assosieer, is welkom in ons vriendekring!

Kontaknommers:

Annatjie Meyer : 083 4686 748

Dorothy Luus : 083 5464 140

Heidi Tomes : 083 231 8835

Houtkruis Welsyn

Houtkruis Welsyn is bevoorreg om op ’n maandelikse basis kospakkies aan sowat 20 huishoudings in ons gemeente te voorsien.  Ons beskik ook oor ’n goed toegeruste klerebank.

Ons word finansieel ondersteun deur die Bestuursraad en gemeentelike donasies. ’n Plaaslike handelaar voorsien ons weeklks van groente en vleis, indien beskikbaar, terwyl ’n ander handelaar soms brood skenk. Origens is ons afhanklik van fondsinsamelings.

Alle aansoeke om hulp word streng  vertroulik behandel en beskikbare geld so goed moontlik bestee.  Dis vir ons belangrik om ons mense te leer ken, saam met hulle te bid oor probleme en saam bly te wees oor die Here se voorsiening. Ons besef terdeë dat alles wat ons aan mense doen, ons eintlik aan Hom doen (Matteus 25:31-46); dat om ander mense volgens God se wil te bedien, ons onsself eers aan Hom moet gee (2 Korintiërs 8:5).

Die komitee bestaan uit 11 lede wat in totale afhanklikheid van ons Vader saambid en -werk en ons taak met groot liefde doen. Bid vir ons; kom kyk wat ons doen; kom help as jy kan!

Annatjie Gresse : 012-804 3918 / 078 716 8636

Houtkruis Woordskool

Woensdagaande, 19:30-21:00, kom ons op ’n informele manier rondom die Woord bymekaar. Die doel is om dit op ’n verstaanbare en praktiese manier oop te breek sodat elkeen in geloof en liefde kan groei tot volwassenheid in Jesus Christus.

In die proses ontdek ons Hom op ’n vars en nuwe manier, en verlig die Heilige Gees ons verstand omdinge in sy Woord vir die eerste keer regtig te verstaan – en soms selfs vir die eerste keer regtig ráák te lees!

Anders as in ’n gewone skool is daar geen toetse of eksamens nie. Vra is vry, en dikwels ontdek jy dat ander mense oor dieselfde dinge as jy wonder of onseker is, of word jy geprikkel om nuut oor ’n ou waarheid te dink en self dieper te gaan delf.

Kom groei saam met ons! Dis gratis – bring net jou Bybel, pen en notaboek.

Pieter Nortjé : 071 389 0786 / 012-804 7686