Welkom by ons Kerk
AGS Houtkruis Gemeente Afdruk E-pos

Vir God - Vir Mekaar - Vir die Wêreld

"Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die Here gaan"
"I was glad because they said to me, ' We will go to the Lord's temple." (Psalm 122:1)

"Kyk, hoe goed en lieflik is dit dat broers ook saam woon!"
"Look! How good and how pleasant it is when brothers live together!" (Psalm 133:1)
 

As u opsoek is na 'n "aanbiddingsplek", waar God met oorgawe, passie en spontanïteit aanbid word, waar die Woord sonder kompromie, reguit verkondig word en waar die Heilige Gees hartlik welkom is tydens elke geleentheid, nooi ons u hartlik uit om te kom kuier.

Kom beleef God se nabyheid en ontferming wanneer mede gelowiges tyd skep om te bid vir individue se behoeftes.

Ons Kernwaardes

 • Bemagtigende Leierskap.
 • Passievolle Geestelikheid.
 • Wedersydse Respek.
 • Doeltreffende Strukture.
 • Volkome Deursigtigheid.
 • Inspirerende Aanbidding.
 • Onvoorwaardelike Integriteit.
 • Holistiese Kleingroepe.
 • Toegewyde Verantwoordelikheid.
 • Behoefte-gedrewe Evangelisasie.
 • Gawe-gesteunde Bedieninge.
 • Liefdevolle Verhoudings.

Ons Visie

Om 'n Geesvervulde Gemeente te wees, wat uit wedergebore kinders van God bestaan;

 • 'n Gemeente wat tot volwassenheid in die Here gegroei het.
 • 'n Gemeente waarbinne elke individu tuis en gemaklik voel en die uitdaging van ware Dissipelskap en Diensbaarheid aanvaar het.
 • 'n Gemeente met 'n passie vir God asook vir siele ('n sendinghart), en wat opreg vir mekaar omgee.
 • 'n Gemeente waar besoekers, vreemdelinge en sondaars welkom is.  
 • 'n Gemeente wat deur funksionele bedieninge die liggaam van Christus, asook die groter gemeenskap, effektief bedien en impakteer.  
 • 'n Gemeente wat die suiwer Evangelie verkondig en steeds bely dat Jesus Christus die enigste Weg, die Waarheid en die Lewe is.

Ons Missie

Volgens die simbool van die kruis wil hierdie gemeente mense op die vertikale vlak tot ‘n ontmoeting met God lei en deur dissipelskap hulle laat groei tot geestelike volwassenheid, om dan op die horisontale vlak na hulle gemeenskap en omgewing uit te reik.

 

Sondagdienstye: Oggend, 09h00 / Aand, 18h00
Adres: Pretoria Weg 346, Silverton, Pretoria

GPS: -25.731649926038134 x 28.287222783619654