Meer oor Kerk
Afdruk E-pos

Die onstaan van die AGS van SA Houtkruis Gemeente Silverton

Die Visie om 'n gemeente in Silverton te stig is in die hart van Pastoor Buddy Annandale, destyds Pastoor van Môregloed gemeente, gebore.  In 1974/75 het die visie 'n werklikheid geword en die AGS van SA, Silverton Gemeente is gestig met Pastoor Johan Smith as die eerste voltydse herder.

Die erf waarop die kerk tans staan is ook deur 'n goddelike ingryping bekom en die bestaande woonhuis is omskep in 'n tydelike aanbiddingsplek tot met die bou van die kerk begin is  Die kerk, een van die mees moderne kerke in daardie tyd, is op 16 Oktober 1976 ingewy.

Die volgende Pastore het deur die jare met vrug in die gemeente bedien:

1976 - 1979  Pastoor Johan Smith

1979 - 1982  Pastoor Rudolph Claassen

1982 - 1984  Pastoor Willie Marais

1984 - 1987  Pastoor Walter Ben

1987 - 1994  Pastoor Buddy Annandale

1994 - 1999  Pastoor Koos van der Merwe

1999 - 2001  Pastoor Albert Wart

2001 - 2003  Pastoor Danie Prinsloo

2003 - 2005  Pastoor Johan Smith

2005 - 2012  Pastoor Rudolph Claassen

2012 - Huidig Visionêre leier  Pieter Nortjè

Tydens Pastoor Koos van der Merwe se bedieningstyd is die gemeente se naam verander na Houtkruis Gemeente om saam te val met die bekendstelling van die welbekende lied:  "Daar was 'n Houtkruis" wat deur hom gekomponeer is.  Die opset binne die kerk is toe ook heeltemal verander soos dit vandag is.

Ons Pastoorspaar

AGS Houtkruis is besonder geseënd met ‘n jong en dinamiese Pastoorspaar in Pastoor Pieter en Lizette Nortjé.  Hulle twee seuns Pieter en Ian voltooi die huisgesin van vier.

Pastoor Pieter het self grootgeword in ‘n pastorie met sy vader wat vir 50 jaar, as Pastoor binne die Volle Evangelie Kerk van God werksaam was.

Lizette se vader, Jaggie van Niekerk werk self voltyds binne die bediening en is die presiderende pastoor van Kabega Park, Volle Evangelie Kerk, in Port Elizabeth.

Pastoor Pieter het altyd geweet dat hy geroep is vir die bediening. Na hy aanvanklik vir etlike jare in die sakewệreld as suksesvolle streeksbestuurder van ‘n groot winkelgroep werksaam was, het hy sy roeping weer ervaar en aanvaar. In Februarie 2012 het hy die Pastoraat van Houtkruis Gemeente by Pastoor Claassen oorgeneem. Hy bring ‘n vernuftige stel bestuursvaardighede en jare se praktiese bestuurservaring na die gemeente.

Pastoor Pieter het voorheen as Vise-voorsitter in die gemeente gedien en daarom verstaan hy en sy gesin die behoeftes en dinamika van die Gemeente. Sy aanstelling as Pastoor binne ons gemeente het die gemeente opnuut van krag tot krag laat gaan!

Ons Geloofsbeleidenis

Ons gemeente onderskryf die Geloofsbelydenis soos verklaar deur die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika:

 • ONS GLO in die Ewige, Drie-Enige God, Almagtige Skepper, Onderhouer en Regeerder van die ganse skepping.
 • ONS GLO in God die Vader, die outeur van die skepping en verlossing.
 • ONS GLO in Jesus Christus die enigste Seun van God die Vader, ware God wat ter wille van die mensdom en sy verlossing van die hemel neergedaal en vlees geword het, wat verwek is deur die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria; wat op die aarde geleef het en gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, wat uit die dood opgestaan en opgevaar het na die hemel waar Hy aan die regterhand van die Vader sit.
 • ONS GLO in die Heilige Gees, ware God wat van Vader en die Seun uitgaan, wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en in die hele waarheid lei.
 • ONS GLO dat die Bybel die Woord van God is, geskryf deur mense onder die inspirasie van die Heilige Gees. Ons glo dat dit gesaghebbend die wil van God verkondig en ons alles leer wat vir saligheid nodig is.
 • ONS GLO dat alle mense na die beeld van God geskape is;  as gevolg van hulle sondige opstand is hierdie beeld geskend, dat alle mense voor God gesondig het en dit die wil van God is dat alle mense saligheid sal ontvang deur geloof in Jesus Christus.
 • ONS GLO in die doping in die Heilige Gees, met die aanvanklike teken van spreke in tale soos aan alle gelowiges belowe is. Ons glo in die werking van die gawes en vrug van die Gees in die lewe van ‘n Christen. Ons glo dat ‘n Christen 'n dissipel van Jesus Christus behoort te wees en wat ‘n toegewyde en heilige lewe lei.
 • ONS GLO dat Jesus Christus die Hoof van die Kerk is wat deur die Heilige Gees saamgevoeg is en wat bestaan uit alle wedergebore gelowiges. Die Kerk is verantwoordelik vir die verkondiging en demonstrasie van die evangelie en God se wil vir alle mense. As charismatiese gemeenskap verkeer hulle onderling en stig mekaar.
 • ONS GLO dat die doop van die gelowige deur onderdompeling en die nagmaal instellings van Jesus Christus is en deur die Kerk onderhou moet word.
 • ONS GLO dat op die Godbestemde tyd Jesus Christus sy Kerk sal kom wegneem.
 • ONS GLO in die oordeelsdag wanneer Jesus Christus die lewende en die dode sal oordeel.
 • ONS GLO in die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe vir die regverdige en ewige straf vir die goddelose.
 • ONS GLO in ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde waar God in heerlikheid sal regeer.